Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική Δημιουργικότητα Εκπαίδευση

Branding

Branding
 • Research. Αναλύουμε το target group στο οποίο απευθύνεστε και την δυναμική της αγοράς.
 • Brand Strategy. Καταστρώνουμε τη στρατηγική η οποία οδηγεί στην επιτυχία.
 • Visual Identity. Σχεδιάζουμε λογότυπα και την εικόνα της εταιρείας με υλικό που κερδίζει τις εντυπώσεις και αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την φιλοσοφία της εταιρείας.
 • Naming. Δημιουργούμε δυνατά, εντυπωσιακά ονόματα που λένε την ιστορία του Brand.
 • Voice & Message. Κείμενα και μηνύματα που αναδεικνύουν την εταιρική ή προσωπική φωνή του Brand.
 • Web & Digital.  Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε εντυπωσιακές ιστοσελίδες που αναδεικνύουν τα προϊόντα και υπηρεσίες, προσελκύοντας πελάτες.
 • Content Creation. Δημιουργούμε λογότυπα, διαφημιστικά φυλλάδια και banner αλλά και όλο το υλικό που στηρίζει, προωθεί και αναδεικνύει την εταιρική ταυτότητα.
 • Campaign Development. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καμπάνιες που προσελκύουν πιστούς πελάτες.
Υπηρεσίες που παρέχουμε
Υπηρεσίες που παρέχουμε

Communication

Communication
 • Research. Αναλύουμε το target group στο οποίο απευθύνεστε και την δυναμική της αγοράς.
 • Communication & Campaign Strategy. Καταστρώνουμε τη στρατηγική η οποία οδηγεί σε επιτυχημένη επικοινωνία.
 • Rich Communication Services. Καθοδηγούμε σε όλα τα στάδια για την σωστή επικοινωνία που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο την φιλοσοφία της εταιρείας.
 • Image & Identity. Δημιουργούμε δυνατές εικόνες που υποστηρίζουν την ταυτότητά σας.
 • Voice & Message. Κείμενα και μηνύματα που αναδεικνύουν την εταιρική ή προσωπική φωνή σας.
 • Web & Digital.  Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε εντυπωσιακές ιστοσελίδες και social media pages που αναδεικνύουν τα προϊόντα και υπηρεσίες, προσελκύοντας πελάτες.
 • Public Relations. Αυξάνουμε την δυναμική σας, ενισχύοντας την παρουσία σας.
 • Content Creation. Δημιουργούμε λογότυπα, διαφημιστικά φυλλάδια και banner αλλά και όλο το υλικό που στηρίζει, προωθεί και αναδεικνύει την εταιρική ταυτότητα.

Επικοινωνήστε να δημιουργήσουμε κάτι εντυπωσιακό Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;