Γράψε εύκολα και γρήγορα το πλάνο της ιστορίας σου

Γράψε εύκολα και γρήγορα το πλάνο της ιστορίας σου

Οι συγγραφείς είναι άνθρωποι του πνεύματος. Εργαλεία και δύναμή τους αποτελούν οι λέξεις. Λογική και συναίσθημα «κυλούν» από τα όπλα τους και φτάνουν στους αναγνώστες, επηρεάζοντάς τους για μια ζωή. Κάποιες φορές όμως, αυτό δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί ένα βιβλίο. Ο συγγραφέας, κυρίως εκείνος που δοκιμάζει για πρώτη φορά τη συγγραφική του δεινότητα, χρειάζεται…

Translate »